21 d’octubre 2010

L’AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA I LA FUNDACIÓ ONADA APOSTEN PER LA INSERCIÓ A LA COMUNITAT

 La Fundació Onada posarà en marxa un nou habitatge per a persones amb discapacitat al municipi de Torredembarra. Aquest és un projecte integrador, adequant els recursos a les necessitats i característiques individuals.


 
 

A l’octubre de 2009, l’Ajuntament de Torredembarra va cedir gratuïtament a la Fundació Onada, l’ús d’un habitatge a l’Avinguda Catalunya, per un termini de 20 anys, amb el compromís per part de la Fundació Onada de destinar-lo a pis tutelat per a persones amb discapacitat.

La Fundació Onada té com a objectiu principal la integració social i laboral de les persones amb discapacitat. Una de les activitats principals de la Fundació Onada és el Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar, que consisteix a facilitar l’accés de la persona amb discapacitat i/o trastorn mental, a una vida més independent en el lloc que constitueixi el seu domicili habitual, oferint suports flexibles i dinàmics que s’ajustin a les necessitats i expectatives de la persona en cada moment.

La Fundació Onada, ha realitzat la reforma integral de l’habitatge (treballs d’enderroc, reforma, fusteria, instal•lacions, pintura, tancaments exteriors, compra de mobles i complements, electrodomèstics...). L’import total d’aquesta reforma ha estat de 64.861€.

Aquest projecte de rehabilitació també ha comptat amb el suport de La Fundació Caixa Catalunya per un import de 12.000€.