07 de juliol 2008

ONADA-BOJOS PER LA FEINA


El dimarts 1 de juliol es van cloure a Tarragona les primeres jornades formatives sobre la integració laboral de persones amb malaltia mental organitzades dins del marc del programa “Bojos per la Feina”. La satisfacció per l’èxit de la convocatòria era evident entre els assistents. El fet de poder reunir als principals interlocutors en l’àmbit de la salut mental a Catalunya ha evidenciat el poder de convocatòria de SINERGRUP, ha posicionat a les entitats de l’Associació com a opció de garantia davant de la problemàtica de la integració laboral d’aquest col·lectiu i, en paraules del Sr. Cristóbal Colón, President de la Cooperativa La Fageda, ha marcat un abans i un després en el complex i difícil procés integració laboral dels col·lectius amb dificultats d’inserció. La celebració d’aquestes jornades ha obert la porta a l’establiment de relacions de col·laboració entre els dos àmbits, el sanitari i el laboral, del tot necessàries per a l’èxit d’aquesta iniciativa.El dilluns 30 el Sr. Jordi Cid, psicòleg clínic de l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona (IAS), va apropar d’una forma molt didàctica la malaltia mental als assistents a la jornada. La seva exposició, es va veure reforçada amb la projecció del documental “1% Esquizofrenia” del Director Julio Medem on malalts mentals i psiquiatres ens apropaven les seves vivències i realitats quotidianes al voltant de la malaltia.La jornada del dimarts va consistir en tres xerrades on representats de l’administració i representats del sector de la salut mental van exposar els plans, els projectes i els resultats de les iniciatives que des del seus àmbits d’actuació havien dut a terme o estaven desenvolupant en l’actualitat sobre la problemàtica laboral de les persones amb malaltia mental . El quadre de ponents era del més alt nivell dintre del sector i la seva participació es va estructurar en tres taules d’exposició i debat.A la primera taula, “Introducció a la problemàtica laboral de les persones amb malaltia mental”, moderada pel Sr. José Carlos Eiriz, President de Sinergrup, van intervenir la Sra. Cristina Molina, directora del Pla Director de Salut Mental i Addicions i la Sra. Emília Pallàs, Subdirectora General de Polítiques Laborals per la diversitat. Les seves intervencions es van centrar en les iniciatives que des de l’Administració s’estan desenvolupant per a fomentar la integració laboral del col·lectiu i van remarcar el necessari concurs de les empreses de treball protegit per al bon fi dels projectes. Per finalitzar el primer torn d’exposicions la Dra. Paz Flores, de l’Hospital de Mar de Barcelona, va presentar-nos el projecte EMILIA (Empowerment and integration of mental health service users through the methology of life long learning): una iniciativa d’abast europeu, on hi participen 18 institucions de 12 paisos, que té com a objectiu la recerca de recursos amb la finalitat de què els serveis de salut mental siguin més eficaços en la inclusió social dels seus usuaris, utilitzant els principis i la pràctica de la formació continua.La segona taula, moderada aquest cop per la Sra. Teresa Marfull, Gerent de FECAFAMM (Federació Catalana de familiars de Malalts mentals), es va desenvolupar sota el títol “Salut mental i la integració laboral”. Aquest va ser el torn del Sr. Xavier Arrufat, Director de Salut Mental del Consorci Hospitalari de Vic, del Dr. Josep M. Vinué, gerent dels Centres Assistencials Doctor Emili Mira, i el Sr. Enric Cardús, director de la Fundació Pere Mata. Tots els ponents van presentar-nos les seves experiències en les respectives regions sanitàries i van relatar-nos les dificultats inherents a la contractació del col·lectiu, tot incidint en l’absoluta necessitat d’una integració entre els serveis de salut mental i les empreses de treball protegit en benefici del malalt, del treball dels professionals i del rendiment empresarial necessari per al manteniment dels llocs de treball.La taula que va cloure les jornades va desenvolupar-se sota el títol “ Coordinació xarxa de salut mental / entitats d’integració laboral”. Va actuar de moderadora la Dra. Imma Grau, Directora Mèdica de l’Institut Pere Mata. El Dr. Claudi Camps, Director Mèdic de l’IAS, la Dra. Pilar Muley, Directora del Centre de Salut Mental de Vilafranca depenent de Sagrat Cor- Serveis de Salut Mental, i el Dr. Francesc Vilurbina, Director Mèdic de Sant Joan de Déu – Serveis de Salut Mental, van exposar els casos de coordinació en els que els serveis que dirigien participaven. En el cas de l’IAS l’estreta col·laboració amb la Fundació Map (El Ripollès), Cooperativa La Fageda (La Garrotxa) i la Fundació Drissa per a la resta de comarques de la demarcació de Girona. En el cas del Centre de Salut Mental de Vilafranca la coordinació amb la Fundació Mas Albornà , i en el cas dels Serveis de Salut Mental de Sant Joan de Déu amb el seu propi Centre Especial de Treball i d’altres de la comarca del Baix Llobregat. Les seves exposicions van fer palès de nou la necessitat d’una estretíssima col·laboració entre les dos peces bàsiques de la integració laboral: els serveis de salut i els serveis laborals.La cloenda va anar a càrrec de l’Excm. Sr. Joaquim Nin, vicepresident de la Diputació de Tarragona, que va destacar la importància del treball protegit, va felicitar a tothom per la iniciativa i va encoratjar als presents a seguir treballant pel camí iniciat amb la celebració de les jornades.L’excel·lent organització de les jornades va ser liderada per Fundació Onada i l’acte fou enregistrat pels integrants de la productora de continguts audiovisuals del centre ocupacional de Fundació Mas Albornà, una nova i excel·lent iniciativa per als usuaris de la Fundació.El servei de comunicació de Sinergrup posa a disposició dels interessants el contingut de les exposicions de tots els ponents. Els interessats adreceu-vos per e-mail a: comunicacio@sinergrup.net

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per donar-nos la teva opinió